27. konference Sdružení křesťanských zdravotníků


27. konference Sdružení křesťanských zdravotníků
se bude konat v termínu 14 - 15.4.2018 v Olomouci.
V pátek 13.4.2018 večer se chystá prekonference pro studenty zdravotnických škol a pro čerstvé absolventy.

Téma „Být či nebýt“

Přednášky na téma :
- Je člověk autonomní bytost?
- Eutanazie
- Pornografie
- Milujte se a množte se aneb plánování rodičovství v biblických souvislostech
- Neplodnost a pastorace
a další

Konference je i skvělou příležitostí k výměně zkušeností, osobním setkáním, svědectví i modlitbám, tak abychom mohli načerpat nové síly i inspiraci do další práce ve zdravotnictví.
Další organizační informace a podrobný program konference budou zveřejňovány postupně.
Místo konání konference bude již tradičně areál Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Emanuela Pöttinga.

Program konference SKZ 2017

Pátek 13.4.2018
Studentská prekonference 19:00 – 21:00

Sobota 14.4.2018
9:00 – 9:30 úvod, chvály, modlitby
9:30 – 9:45 Biblické slovo
9:45 – 10:30 Je člověk autonomní bytost? ( Štěpán Rucki)
10:30 – 11.00 Přestávka
11:00 – 11:40 Neplodnost a pastorace (Tibor Máhrik)
11:40 – 12:20 Genderová problematika (Jiří Kostelník )
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 14:10 Pornografie (Vít Šmajstrla)
14:10 – 14:50 Blok svědectví
14:50 – 15:10 Přestávka
15:10 – 16:00 Skupinka zdravotníků
16:00 – 17:00 Členská schůze SKZ
Společenský večer od 18:30

Neděle 15.4.2018
9:00 – 9:20 Úvod, chvály, modlitby
9:20 – 9:35 Biblický úvod
9:35 – 10:15 Eutanazie (Aleš Hejlek)
10:15 – 10:45 Přestávka
10:45 – 11:25 Milujte se a množte se aneb plánování rodičovství v biblických souvislostech (David Floryk)
11:25 – 12:10 Antikoncepce
12:10 Závěr konference, modlitby
12:30 Oběd